1. Właścicielem sklepu internetowego Lental.pl jest:
Firma "LENART" Tomasz Lenart, NIP: 7331307428
Siedziba firmy mieści się w:
95-015 Głowno, ul. Wojska Polskiego 6
2. Domniewamy się, że Użytkownik, składający zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Lental.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
4. Przez założenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłania go do Lental.pl
5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczna odpowiedz z serwisu Lental.pl ze złożonym zamówieniem. Lental.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
7. Lental.pl w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniających wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.
8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Lental.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
11. Lental.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
12. Lental.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Kuriera (do 2 dni).
14. Lental.pl pobiera zryczałtowana opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z która Użytkownik może się zapoznać w każdej chwili na stronie koszty wysyłki.
15. Lental.pl może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie głównej.
16. Lental.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.
17. Płatności za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto Lental.pl.
18. Koszty wysyłki nie są zwracane w przypadku zwrotu towaru.
19. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Lental.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Lental.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamacje należy podać nazwę firmy, nip zamawiającego, numer zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
21. Zgodnie z Ustawa z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny można zrezygnować bez podania przyczyn w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to niemożliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres podany w kontakcie na stronie Lental.pl z dopiskiem "ZWROT".
22. Darmowe zwroty i wymiany są dostępne tylko dla klientów zarejestrowanych.
23. Zwroty dokonywane są maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki od klienta.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
25. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityka sklepu internetowego Lental.pl: polityka prywatności.
26. Do każdego zamówienia dołączana jest paragon za dokonane zakupy. Dokument zakupu dołączany jest bezpośrednio do paczki lub wkładany pod list przewozowy na wierzchu paczki.
27. W czasie trwania promocji obejmującej wszystkie produkty voucher na pierwsze zakupy jest w tym czasie nieaktywny.